Toplum Eczacılarının Şiddete Maruz Kalma Durumları Konulu Anket

    Değerli Meslektaşlarımız,

   Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin “Toplum Eczacılarının Şiddete Maruz Kalma Durumları: Kişilik Özellikleri, Şiddet Görme Korkuları ve COVID-19 Pandemisi İle İlişkilerinin Değerlendirilmesi” konulu tez çalışması kapsamındaki yazı ve anket linki aşağıda belirtilmiştir. 
    Linke katılım sağlamanız hususunu bilgilerinize rica ederiz. 

 

                                                                                    9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası 
                                                                                               Yönetim Kurulu 
    


            
   Türkiye ve Dünya genelinde iş yaşamında şiddet olgusunun en sık görüldüğü alanların başında sağlık hizmetlerinin olduğu, sağlık alanında çalışanların şiddete maruz kalma oranlarının diğer alanlarda çalışanlara göre düşündürücü boyutlara geldiği ve günümüzde artık sağlık çalışanının “can güvenliği” noktasına ulaştığı bilinmektedir. Ancak yapılan araştırmalar göstermektedir ki; toplum eczacılarının karşılaştıkları şiddet olgusu üzerine yapılmış çok az sayıda çalışma bulunmaktadır.

   Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı doktora programı öğrencisi Uzm.Ecz. Esra Simten GÜR DEMİRCİGİL tarafından yapılacak olan “Toplum Eczacılarının Şiddete Maruz Kalma Durumları: Kişilik Özellikleri, Şiddet Görme Korkuları ve COVID-19 Pandemisi İle İlişkilerinin Değerlendirilmesi” konulu tez çalışması kapsamında; sağlıkta şiddet olgusu üzerindeki araştırmaları toplum eczacılarını içine alacak şekilde genişletmek, sağlıkta şiddet olgusunu “toplum eczacılarına şiddet” durumu üzerinden şiddetin kaynakları ve şiddeti besleyen faktörler açısından ele almak, şiddetin oluşumunda iç ve dış faktörleri birlikte sorgulayabilmek amaçlanmıştır.

   Yapmakta olduğumuz bilimsel çalışmamızı desteklemek ve mümkün olan en yüksek katılımı sağlamak amacıyla, Ankara Üniversitesi Etik Kurulu tarafından 11.10.2021 tarih ve 279620 sayılı Etik Kurul Onayı alınmış anket çalışmamızın yer aldığı linkin tüm üyelerinizle paylaşılmasını saygılarımla arz ederim. 

    
             
Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı

 

https://forms.gle/JHq7MT8hjvC97qkA6