TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİNDEN GELEN YAZI HAKKINDA

      Değerli Meslektaşlarımız;
 

Türk Eczacıları Birliği’nin 24.07.2020 tarih, 5064 sayılı “CETAS Kullanımına Türkiye’deki Tüm Ceza İnfaz Kurumlarında Düzenlenen Reçeteler için Geçilmesi” hakkındaki yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.


 

                                                                                                                                                                 9.Bölge Eskişehir Eczacı Odası

                                                                                                                                                                            Yönetim Kurulu