YEŞİLKART İLE İLGİLİ

İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazdığımız 07.12.2005 tarih, 2005-0524 sayılı yazıyı aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞܒNE
ESKİŞEHİR

Yeşilkartlı hastalara ait reçetelerin bedelinin ödenmesinde bazı ilaçlarda problemler yaşanmaktadır.
Sefuroksim aksetil, Mali Bütçe Uygulama Talimatı Ek 2/A Antibiyotik Reçeteleme Kurallarına göre; KY (Kısıtlama olmayan antibiyotikler) kaydı ile verilebilen bir antibiyotiktir. Yalnız üst solunum yolu enfeksiyonlarında klinik tanının farenjit (tonsillit, tonsillo farenjit), akut rinosinüzit yada otitis media olduğunun reçetede belirtilmesi gerekir. (Ek 2/A-açıklama 8)
Ancak, Yeşilkart Reçete Kontrol Birimi ekranında, yalnız kronik bronşit teşhisi görüldüğü için bu teşhis dışında ödenmemektedir. Oysaki Emekli Sandığı ve Mali Bütçe Uygulama Talimatına göre ilaç verilen tüm kurumlar, bu ilacı endikasyonunda yer alan tüm teşhislerde ödemektedir.
Ca-forte eff. tabletin ödemesinde de aynı problem vardır. Yeşilkart Reçete Kontrol ekranında yalnız osteoporozda kullanılır uyarısı çıktığı için bunun dışında ödenmemektedir. Oysaki yine eczane provizyon sistemi ve diğer kurumlar, bu ilacı endikasyonunda yer alan tüm teşhislerde ödemektedir.
Yeşilkart Kontrol Birimi provizyon sistemindeki hatadan kaynaklanan ve yalnızca İlimizde yaşanan bu problem nedeniyle, hastalarımızın ve eczacılarımızın mağduriyetinin giderilmesi için,
Bilgilerinizi ve gereğini, Saygılarımızla arz ederiz.

9.BÖLGE
ESKİŞEHİR ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU ADINA
BAŞKAN
ECZ.MUKADDES HARMANCI