Ertuğrulgazi Mah. Damar Sk. No:34 Tepebaşı/Eskişehir     0 222 221 2686     eczoda@eeo.org.tr   
Kategori: Kolesterol İlaçları

kolay gelsin.ldl sonucu 95 03/08/2022 . yeni tarihli rapora yazılmış 10/07/2024 açıklamalarda.hasta idame statin tedavis altındadır yazıyor eski rapor taih ve no su var koroner arter hastası, yalnız ilaca 6 dan fazla ara vermiş.yeni tahlil sonucu gerekirmi.


Komisyon Yanıtı

Gerekir.

Kategori: Diğerleri

kolay gelsin,migren tanısı ile noroloji doktorundan rapor çıkmış. duluksetin etken maddesi var 272 uyarı kodu ile verebilirmiyiz.


Komisyon Yanıtı

ödenir reçete hekimi de nöroloji olmalıdır

Kategori: Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler

HASTAYA 04.04 KATILIM PAYSIZ 3 HEKİM TARAFINDAN SAĞLIK KURULU RAPORU YAZILMIŞ, RAPORDA AYNI ZAMANDA 20.00 EK KATILIM PAYLI Z33 GEBELİK TANISIDA MEVCUT,04.04 I87.2 TANISIYLA KAYDEDEBİLİR MİYİZ?SGK AYNI RAPORDA KATILIM PAYLI RAPORU OLDUĞU İÇİN KESİNTİ YAPAR MI?


Komisyon Yanıtı

sut genel esaslarına uygun rapor olduğu sürece ve hastanın ek4 d katılım payından muaf listede hastalığı bulunduğu müddetçe katılım payı dolayısıyla kesinti gerekçesi olması mümkün değildir.Önceki duyurularımızda konunun detaylı anlatımı mevcuttur.     DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİNLER   1.Gebe hastalarda Acil haller dışında gebelik tanısında raporsuz ödemesi yoktur. Kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimlerince çıkarılan rapora dayanarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir. Raporlarda gebelik haftası ve ünite belirtilmelidir. Katılım paylı (20.00 rapor koduyla ) 253-GEBELİK uyarı koduyla 9 ay süresince (gebeliğin sonuna değin) karşılanmaktadır. SGK 25.07.2023 tarihli, yazısına istinaden gebeliğe ek muafiyet kapsamında tanı ve rapor kodu mevcutsa katılım paysız 280- BAŞLANGIÇ kodu ile 3 ay tek kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve devamı gereken hallerde gebeliğin sonuna değin 281-İDAME koduyla kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimlerinin bulunduğu sağlık kurulu raporu ile tüm hekimler reçete edebilir.  2.Diğer hastalarda Tek uzman hekim raporuyla 3 ay 280- BAŞLANGIÇ kodu ile ve devamı gereken hallerde 1 yıla kadar sağlık kurulu raporuna istinaden 281-İDAME koduyla tüm hekimler reçete edebilir. Raporlarda ünite belirtilmelidir. Raporsuz tüm uzman hekimlerce 10 günlük doz ödenmektedir. Hemodiyaliz merkezlerinden çıkan heparin reçetelerini kurum karşılamaz. Farklı etken maddeli düşük molekül ağırlıklı heparinlerle birlikte kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz (Örn: Hasta Hibor kullanırken oksapar ödemez). SGK 02.09.2022 tarihli duyurusuna istinaden 3 aydan uzun süre ara veren hastalarda başlangıç koşullarına geri dönmektedir. Hastada tanı değişikliği olan hallerde mevcuttaki tedavi aşaması ve süresi dikkate alınarak raporlar düzenlenmelidir.

Kategori: Diğerleri

KOLAY GELSİN.9 MAYIS SUT DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE SALBUTAMOL İNHALER VE NEBUL OLAN( SALBUTAMOL+İPRATRIOİIM BROMUR) AYNI REÇETEDE OLURMU. YİNE AYNI REÇETEDE NEBUL OLAN FLUTİKAZON PROPİYONAT VAR


Komisyon Yanıtı

olur 

Kategori: Kolesterol İlaçları

kolay gelsin. LDL:177 + DM VAR 08/12/2022 TARİHLİ RAPORORA İSTİNADEN ,24/02/2024 TARİHLİ RAPORA YAZILMIŞ.HASTA SÜREKLİ ALMIŞ,ARA VERMEMİŞ. VEREBİLİRMİYİZ


Komisyon Yanıtı

evet verebilirsiniz

Kategori: Enteral Beslenme Ürünleri

MERHABA KOLAY GELSİN,BAŞLANGIÇ 1200 KALORİ VE MALNÜTRİSYON ŞARTLARI KANSER HASTALIK TANISI KONULMUŞ KİŞİLER İÇİN DE GEÇERLİMİDİR?


Komisyon Yanıtı

kanser hastaları malnütrisyon koşullarından muaftır.Mama ismi, günlük kalori, kilo, boy bulunması yeterlidir.

Kategori: Diğerleri

KOLAY GELSİN,YENİ SUT PRT.GÖRE 28 TB LİK İLAÇLADA İLK YAZIMDA MI 1 AYLIK KABUL EDİYOR.İDAME TEDAVİ 4 KUTU ÖDERMİ.


Komisyon Yanıtı

Evet idamede 1x1 den 4 kutu öder.İlk alımda ve doz değişiminde 4 haftalık doz 1 aylık doz kabul edilir.

Kategori: Diğerleri

RENNİE TABLET GÜNDE 3 KEZ ŞEKLİNDE DOZLANMIŞ.İLK KULLANIM 2 KUTU ÖDENİR Mİ


Komisyon Yanıtı

Ödenir.

Kategori: Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler

Başlangıç raporu 3 hekimli heyet raporu olarak çıkmış. İlaç oksapar 0.6 ml. 2 sorum var tanı kanser oksapar verilir mi, ? Diğer sorum buna benzer durumlarda idame tedaviye geçildiğinde(3 ay sonunda) tekrar rapor çıkartılmadan ilk raporla ilaç verebilir mi.? Teşekkürler.


Komisyon Yanıtı

Merhaba başlangıçta kurul olması sorun değil fakat 3 ay sonunda yeni rapor çıkarılmalı çünkü 3 ay başlangıç bu sürenin sonunda kurul raporu ibaresinden dolayı.Tanı rapor koduyla uyumlu olmalı 08.01 altında ise uyumlu ıcd varsa olabilir.

Kategori: Anti-Tnf

IDAME 1 VEYA IDAME 2 UYARI KODU NEYE GÖRE SEÇİLİR


Komisyon Yanıtı

Her ilacın ödeme koşullarını düzenleyebilmek için Medula sistemi uyarı kodu tanımlamakta örneğin HUMIRA için romatoid artirit tanısında başlangıç tedavisi 3 ay( başlangıç uyarı koduyla) sonrasında hastalık yanıtı için 0,6 puan DAS skorunda düşüş sağlanırsa 3 ay birinci idame tedavisi  (İDAME1 UYARI KODUYLA) ve tekrardan 6 aylık yanıt değerlendirilerek totaldeki DAS skorundaki düşüşe bakılarak 1,2 puan düşmesi halinde  ikinci idame tedavisi İDAME 2 uyarı koduyla işleme alınıyor. Dolayısıyla seçtiğiniz uyarı kodu hastanın tedavideki aşaması ve yanıt kriterlerini tanımlamakta.

Kategori: Kolesterol İlaçları

15 gün ara ile ldl sonuç 152 ve 143 çıkmış hasta 67 yaşında,rapor açıklama kısmında iskemik inme yazıyor,reçete ıcd 10 I67.8 olurmu.tşk


Komisyon Yanıtı

İnme teşhisinden dolayı ödemektedir.

Kategori: Diğerleri

RAPORDA ETKEN MADDE OLARAK SUNİ GÖZ YAŞI YAZILAN, ALTINDADA ETKEN MADDE VE KODU YAZILI RAPORLARADA; FARKLI ETKEN MADDE VE KODU OLAN SUNİ GÖZ YAŞI VERİLİRMİ ?


Komisyon Yanıtı

Etken madde kodu raporda mevcutsa verebilirsiniz.

Kategori: Enteral Beslenme Ürünleri

Hastaya ek 20.00 katılım paylı E64.9 Beslenme eksiklikleri koduyla göğüs hastalıklarından sağlık kurulu raporu çıkarılmış. Reçetede hasta boy-kilo ve günlük kalori miktarı yazılmış. Fakat beslenme eksikliğine eşlik eden primer tanı kodu atılmamış tanı bilgilerine. Rapor uygun mudur?


Komisyon Yanıtı

SUT 4.2.8.A YA göre malnütrüsyon koşullarını yerine getirmesi için sebep olan hastalık ya da travma bulunmalı hastalık ise ICD 10 kodu da eklenmelidir.Bundan muafiyet yalnızca tüple beslenen yahut kanser hastalarıdır.

Kategori: Kolesterol İlaçları

hastaya lipanthyl 160mg yazılmış.hastanın trigliserid ölçümü 200 çıkmış. hastada diyabette var. ilaç ödenir mi ?


Komisyon Yanıtı

sut4.2.28.B/1 ye göre 200 üstü olmalı

Kategori: Diğerleri

DİDERAL TABLET KATILIM PAYLI R00.2 ÇARPINTI KODU İLE ÖDENİR Mİ?


Komisyon Yanıtı

Akut miyokard enfarktüs sonrası   Anjina pektoris (Angina pectoris)   Anksiyete bozukluğu   Anksiyeteye bağlı taşikardi   Esansiyel Hipertansiyon   Esansiyel tremor   Feokromositoma   Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati   Kardiyak disritmi   Migren profilaksisi   Renal hipertansiyon   Tirotoksik kriz   Tirotoksikoz Gibi KÜB end uyumlu bir tanı olması gerekmektedir.